Time

- - : :

Giới thiệu Bạn bè

Tất cả các khách hàng mới gia nhập Gainsky Investments sẽ được hưởng chương trình khuyến mại "Giới thiệu một người bạn" trong tháng đầu tiên. Với mỗi lần giới thiệu trực tiếp thành công, bạn sẽ nhận được 10% Tín dụng chiến dịch khi người mà bạn giới thiệu mở tài khoản và gửi tiền vào tài khoản.

  • Chia sẻ với Gia đình và Bạn bè

    Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng và chia sẻ đường link giới thiệu của bạn qua WeChat, Line, Whatsapp, Telegram và email.

  • Đạt được mục tiêu tài chính của bạn

    Chia sẻ Gainsky Investments với gia đình và bạn bè của bạn và nhìn thấy họ đạt được mục tiêu tài chính của mình cùng chúng tôi.