Time

- - : :

Mag-refer ng Kaibigan

Ang lahat ng bagong kliyente na sasali sa Gainsky Investments ay makakatanggap ng "Refer A Friend" na promosyon sa kanilang unang buwan. Sa bawat taong maisasali ng walang problema, 10% Campaign Credits ang makukuha mo kapag binuksan ng naipasok mo ang account nya at nakumpleto ang pagpasok ng pera.

  • Ibahagi sa Pamilya at mga Kaibigan

    Mag-login sa client portal at ibahagi ang iyong referral link sa WeChat, Line, Whatsapp, Telegram at email.

  • Pagkamit sa iyong mga tunguhin sa pananalapi

    Ibahagi ang Gainsky Investments sa iyong pamilya at mga kaibigan at tingnan ang pagkamit ng kanilang mga tunguhin sa pananalapi kasama namin.