Time

- - : :

Isabuhay Ang Iyong Potensyal Sa Gainsky

HUBUGIN ANG HINAHARAP NG KALAKALAN

Dito, madarama mo na malugod kang tinatanggap at pinahahalagahan.

Ang aming mga kliyente, transaksyon at proyekto ay pandaigdigan kaya kami ay nagsisikap na lumikha ng iba't-iba at malawak ang saklaw na mga pangkat na sumusuporta sa aming negosyo at sa isa't-isa.

Ninanais Lahat Ng Kaisipan

Nakikita namin ang higit sa mga papel na iyong taglay, at tumitingin kami nang higit sa karanasan na iniaalok mo. Tuklasin ang mga pagkakataon sa amin, at tingnan kung gaano kalayo ang mararating ng pag-iisip.

Ang pangangalakal ay dapat na para sa lahat

Sa Gainsky, ginagawa naming mas payak ang mga bagay para sa mga tao, upang matulungan silang kumita ng mas marami at mabawasan ang pag-aalala.Sumali sa amin, at sama-sama nating magagawang nakagagalak ang kalakalan para sa lahat.

Iniaalok Namin

 • 1

  Comprehensive Leave Package

  Nagsisimula sa 28 araw ng sapilitang taunang bakasyon upang mapanatiling nakapagpapahinga ng mabuti ang aming mga tao. 5 buwan bakasyon pagkatapos manganak para sa mga nanay at 2 buwan para sa mga tatay.

 • 2

  Mga Plano Sa Pangangalaga Ng Kalusugan at Seguro

  Ikaw at ang iyong pamilya ay magiging sakop ng aming mga plano sa seguro. At ang aming walang limitasyon na bakasyong pang-medikal ay magpapahintulot sa iyo na magpahinga nang may kapayapaan ang isip.

 • 3

  Saganang Kapetirya

  Sagot namin ang iyong mga pagkain. Para higitan ito, libre din ang beer at chips.

 • 4

  Programa sa Pagreretiro

  Bawat isa ay may karapatang magretiro. Mas pinabubuti lamang namin ito.

 • 5

  Wellness Program

  Mga bakasyon sa ibang bansa, programang pang-kalusugan, elektroniko, bagong salamin? Sagot din namin iyan.

 • 6

  Mga Programa Para sa Empleyado

  Tanging kapag ikaw ay umunlad, magagawa rin namin iyon. Lahat ng kaugnay na mga programa sa pagpapayaman ay maaring hilingin.

Tingnan Kung Gaano Kalayo Ang Mararating ng Iyong Pag-iisip

Sumali sa aming pangkat ngayon

Mangyaring kumpletuhin ang impormasyon sa baba at hintayin ang pakikipag-ugnayan sa iyo ng aming Talent Scouts.