Time

- - : :

Các giải thưởng

Giải thưởng Bot Kiên cường nhất

Cuộc thi Giao dịch Bot Dubai MT4 2018

Giải thưởng Bot Hiệu suất tốt nhất

Cuộc thi Giao dịch Bot Dubai MT4 2018

Nhà Môi giới Hàng đầu của Năm

Nhà Môi giới-Đại lý của năm 2018 - Châu Âu

Đại lý Môi giới Sáng tạo

Nhà Môi giới-Đại lý của năm 2018 - Châu Âu